Ендодонтия

Лечението на кореновия канал включва отстраняване на нерва, разположен в корените на зъба. Ето защо това лечение понякога се нарича „отвиване“.

Това лечение е необходимо, когато нервът в зъба е инфектиран или мъртъв. Съществуват няколко причини, които могат да предизвикат тази инфекция: дълбок кариес или дълбока пломба, пукнатина в зъба или получена травма. Лечението може да се извърши от общопрактикуващ зъболекар или, при сложни ситуации, от специалист, наречен ендодонт. Последният обикновено работи с микроскоп, за да проучи по-добре анатомията от вътрешната страна на зъба.

При нас лечението може да бъде извършено и от наш колега ендодонт. Той също може да помогне, ако в канала има счупен инструмент.